מכון חרוב

הכנס הבינלאומי להתעללות בילדים

חזרה לכל העבודות

מה היה לנו:

עיצוב לוגו והתאמתו לשתי שפות
עיצוב קו מיתוגי מוביל לכנס
עיצוב תכנייה לכנס
עיצוב רול אפ ושילוט במתחם הכנס
עיצוב הזמנה
דילוג לתוכן