אלון רבוע כחול

עיצוב דוחות כספיים רבעוניים

חזרה לכל העבודות

על הפרויקט:

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ היא חברת החזקות ציבורית. בבעלות החברה חברות דור אלון, רבוע כחול נדל"ן ונעמן.
הנהלת הקבוצה פנתה אלינו לעיצוב הדוח התקופתי.
דוח תקופתי (Periodic Report) הינו דוח שעל חברה ציבורית לפרסם לציבור אחת לשנה; הדוח כולל פרטים לגבי החברה ועסקיה, וכן את הדוח הכספי השנתי.


מה היה לנו:

קונספט גרפי וגריד עיצובי
עיצוב כריכה ועמודי פנים הדוח
דילוג לתוכן