קבוצת עזריאלי

מצגת משקיעים רבעונית/שנתית

חזרה לכל העבודות

על הפרויקט:

מחלקת משקיעים וקשרי חוץ של קבוצת עזריאלי פנתה אלינו לעיצוב מצגות המשקיעים המתפרסמות באתר הבורסה לני"ע.
לאחר אפיון דרישות וצרכים, לצד הבנה מעמיקה של התכנים - ניגשנו לעיצוב קונספט גרפי וגריד קבוע לשקפים השונים.
אנו מעצבים מידי שנה את המצגות הרבעוניות והשנתיות של החברה ושמחים לקחת חלק פעיל בעבודה עם חברת הנדלן המניב הגדולה בישראל.