מרכז השלטון המקומי

עיצוב מצגת לכנס בינלאומי

חזרה לכל העבודות

על הפרויקט:

מרכז השלטון המקומי הוא גוף בו מאוגדות כל העיריות והמועצות המקומיות בישראל. תפקידו העיקרי של מרכז השלטון המקומי הוא לייצג את הרשויות המקומיות ולקדם את ענייניהן בפני הכנסת ומול גורמי הממשלה השונים, וכן בפני מוסדות וארגונים ממלכתיים וארציים. בנוסף מהווה מרכז השלטון המקומי מנחה ומייעץ מקצועי לרשויות המקומיות בתחומי פעילותן השונים.
לקראת כנס בינלאומי התבקשנו לעצב מצגת עבור ראש השלטון המקומי.

מה היה לנו:

קונספט גרפי וגריד עיצובי למצגת
עיצוב שקפי פנים עפ"י חלוקה לנושאים
דילוג לתוכן