Energix Group

עיצוב מצגת חברה

חזרה לכל העבודות

על הפרויקט:

אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ המוכרת בשם המקוצר "אנרג'יקס" היא חברה ציבורית המצויה בשליטה של חברת אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ, אחת מקבוצות הנדל"ן הגדולות בישראל.
החברה עוסקת בהקמה, תפעול, אחזקה, ניהול ומכירת חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת.
החברה פנתה אלינו לעיצוב מצגות החברה, מצגות שיווקיות ומצגות לשוק ההון.

מה היה לנו:

עיצוב קונספט גרפי למצגות החברה
עיצוב שקפים שונים בהתאמה לנושאים ותחומי פעילות
דילוג לתוכן