הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

עיצוב דו"ח לשנת 2019

חזרה לכל העבודות

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מפיקה מידי שנה דוח לסיכום פעילות שנתית. זכינו לעצב את הדוח לסיכום שנת 2019. עבודה מאתגרת מול צוות בכירי הרשות, אשר עמלו רבות לארגון החומרים, ניסוחם והכנתם לעבודת העבודה של הסטודיו. עבודת עיצוב מאומצת שבוצעה במהלך תקופת הקורונה גל ראשון. צוות הסטודיו מול צוות הרשות בעבודה מהבית. צלחנו את האתגר והדוח פורסם בזמנו כמתוכנן.

דילוג לתוכן