עיריית רמת-גן

עיצוב חוברת חינוך סביבתי בעיר

חזרה לכל העבודות

על הפרויקט:

מחלקת החינוך היסודי בעיריית רמת־גן שמה דגש על חיזוק וביסוס הערכים לחינוך הסביבתי ולקיימות כערכים מרכזיים בחינוך היסודי.
כל בתי הספר בעיר עוסקים בנושאים הנוגעים לחינוך הסביבתי והקיימות בהלימה לדגשים שהם בוחרים ובהתאם לייחודיותם.
זכינו לעצב חוברת לתכנית המהווה במה, חושפת ומתעדת את הפעילות המגוונת והרחבה שנערכה בעירנו בתחום העשייה הסביבתית שהתקיימה
בשנת תשע"ד בבתי הספר היסודיים.

מה היה לנו:

קונספט גרפי לתכנית
עיצוב כירכה ומודי פנים לחוברת
דילוג לתוכן