קניון עזריאלי רמלה

חוברת שיווק הקניון

חזרה לכל העבודות

על הפרויקט:

זכינו לעצב את חוברת השיווק לקניון עזריאלי רמלה כשהיה בשלבי בניה מתקדמים.
המבנה המיוחד של הקניון כמו החיפוי החיצוני הייחודי היוו השראה לעיצוב הקונספט הגרפי לחוברת.

מה היה לנו:

קונספט גרפי לחוברת שיווק
עיצוב עמודי החוברת, כולל מפות הקניון, שילובי הדמיות
דילוג לתוכן