YS

סדרת חוברות "איים של מצוינות"

חזרה לכל העבודות

על הפרויקט:

משרד הכלכלה והתעשייה מקדם השקות זרות בישראל. התבקשנו לעצב סדרת חוברות "איים של מצוינות", תיאור הפוטנציאל להשקעות זרות בייצור מתקדם בישראל.
רוב ההשקעות הזרות בישראל כיום ממוקדות בעולמות של חדשנות ומחקר ופיתוח. יחד עם זאת, ישנה בישראל גם מצויינות תעשייתית בתחומים מסוימים – "איים של מצוינות" – שהפוטנציאל שלהם בתחום ההשקעות הזרות עוד לא מומש במלואו.

מה היה לנו:

קונספט גרפי מוביל לסדרת החוברות
עיצוב חוברות שונות, שמירה על הקו העיצובי האחיד והבידול לנושאים השונים
דילוג לתוכן