המכללה למינהל | ביה"ס לעיצוב וחדשנות

פרסום מפגש היכרות

חזרה לכל העבודות

על הפרויקט:

המסלול האקדמי המכללה למינהל הינו חלוץ המכללות האקדמיות בישראל.
לאורך 40 שנות פעילות המכללה, פיתחנו מתודה ייחודית בתחום ההשכלה הגבוהה: שילוב בין מצוינות אקדמית, אינטרדיסציפלינריות וידע מקצועי יישומי.
שילוב ייחודי זה בא לידי ביטוי בתכניות הלימודים הייחודיות, בדרכי ההוראה החדשניות ובבחירת הסגל האקדמי,
הכולל מרצים בעלי ניסיון מקצועי, בנוסף לניסיון האקדמי.
עיצבנו פרסום למפגש הסברה לבי"ס לעיצוב וחדשנות

דילוג לתוכן