עיריית מודיעין

די לאלימות במשפחה!

חזרה לכל העבודות

על הפרויקט:

עיצוב לקמפיין ציבורי חשוב 'די לאלימות במשפחה'
פניה של האגף לשרותים חברתיים בעיריה לעיצוב שלטי חוצות במטרה לעורר את השיח הציבורי בנושא.

דילוג לתוכן