יוניברסיטי מבית מרכז השלטון המקומי

כנס לאנשי כספים

חזרה לכל העבודות

מרכז השלטון המקומי הוא גוף בו מאוגדות כל העיריות והמועצות המקומיות בישראל. תפקידו העיקרי של מרכז השלטון המקומי הוא לייצג את הרשויות המקומיות ולקדם את ענייניהן בפני הכנסת ומול גורמי הממשלה השונים, וכן בפני מוסדות וארגונים ממלכתיים וארציים. בנוסף מהווה מרכז השלטון המקומי מנחה ומייעץ מקצועי לרשויות המקומיות בתחומי פעילותן השונים.
לפני מס' שנים הוחלט להקים מרכז הדרכה עבור עובדי הרשויות והוא מותג תחת השם UNIVERCITY.
המרכז פנה אלינו לעצב תוצרים עבור כנס איגוד הגזברים.

מה היה לנו:

עיצוב שילוט במתחם האירוע
עיצוב גלויות
עיצוב תכניית האירוע
עיצוב תג שם
דילוג לתוכן